S12 / BENJAMÍ

NENES I NENS DE 5è I -6è DE PRIMÀRIA

Objectius:

   • Estímul i control de l’agressivitat, adquisició d’autocontrol, confiança en si mateix i en les seves capacitats.
   • Capacitats coordinatives, velocitat, força veloç, mobilitat articular.
   • Elaboració d’un projecte comú que tingui en compte al company i als adversaris: preveure situacions, elaborar programes, realitzar accions adequades al nivell de competició.

Cos tècnic 

   • Guillem RODRÍGUEZ – Certificat Rugby Ready IRB
   • Cris FIGA – Monitor L1 FER
   • Julio VÁZQUEZ – Monitor L1 FER
   • Òscar DURBAN – Monitor L1 FER
   • Tabo LOYO – Certificat Rugby Ready IRB